strojová omietka, vonkajšia fasáda, podkrovia, stavebné práce, podlahy, schody, revízie, Stomix, akryl, dvere

Práce sa začínajú premeraním objektu a vynesením stavebnej výšky 0 cm (finálnej podlahy) vo všetkých miestnostiach aby bola zabezpečená po realizácii nielen vodorovnosť podláh jednotlivých izieb ale aj prechody z izieb na chodby, napojenia ku schodom,…. Následne sa okolo všetkých stien osadí 2cm polystyrén, ktorý zabezpečí priestor pre rozťažnosť finálneho poteru voči stenám pri tepelných zmenách. Až potom sa začína so samotnou realizáciou poterov.

Na realizáciu je potrebné zabezpečiť:

  • napojenie na vodu a na elektriku 360V s ističom 25A triedy C
  • cement, štrk frakcie 0,4cm, polystyrén 2cm hrúbky a pri realizácii poterov na podlahové kúrenia aj plastifikátor (vieme pre Vás tieto suroviny bez problémov zabezpečiť).

Denne je možné zrealizovať 150-200m2 poterov.

Potery

Baumit cementový poter (výška poteru do 60mm + okrajová dilatačná páska)

8,50 €


 
Baumit sádrový poter (cena platí pre výšku 1cm/m)² 3,20 €