mob. 0905 711 355 Ikona telefón

e-mail: info@solidbau.sk Ikona pero

Header obrázok

Kontakt < Ikona domov

Kontakt


Solidbau s.r.o.

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava

Tel. 02/ 4848 4060

Email info@solidbau.sk


IČO 51 76 36 64

IČ DPH SK 21 20 79 41 81

banka SK74 1100 0000 0029 4406 2080


sídlo (nie poštová adresa)

Solidbau s.r.o.

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 134121/B

Cenové ponuky a obhliadky stavieb

Peter Mihál, 0905 711 355


Cenové ponuky a obhliadky stavieb zariadi pán Mihál
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle Zásady ochrany osobných údajov a bol som poučený o svojich právach