Odťahové vozidlo, dvere, šalovanie, akryl, strojová omietka, rekonštrukcie, výkopové práce, BEK, vyregulovanie, Stomix

V spolupráci s našou partnerskou firmou, ktorá má dlhoročné skúseností v oblasti hydroizolácie technológiou mPVC fólií (mäkčený Polyvinylchlorid), realizujeme výhradne vlastnými pracovníkmi opravy a nové inštalácie strešných a obvodových plášťov, vrátane zateplenia striech, atiky, inštalácie strešných prvkov: odvetranie (plynosylikátov, bytových rozvodov), strešné vpuste, atikové prepady, vetracie komíny, pochôdzne fólie, terasy, a „zelené“ strechy.

Práce realizujeme vlastnou technológiou s materiálmi od renomovaných dodávateľov ako Sika, Ejot, Fatra, Nobasil, K&J&G a iných, ktorí sú zárukou kvality a profesionálnej logistiky.

Zateplenie sa kvôli prerušeniu všetkých tepelných mostov realizuje izolantami s polodrážkou, nie iba obyčajným ukladaním tabúľ vedľa seba.

Na odstránenie “státia” vody pri rekonštrukcii starých striech realizujeme vysprávky podkladu, a to v rôznych stupňoch: odfrézovanie plôch pri vpustiach do odpadu, odfrézovanie “vlniek” vzniknutých nanášaním ďalších a ďalších vrstiev pri roznych opravách, prípadne vyrezanie bublín starej lepenky, v prípade potreby dorovnanie podkladu vysypaním piesku a tenkými tabulami styroduru (tvrdený polystyyrén) klynovyto vkladaného do seba a postupne výškovo narastajúceho, na zabezpečenie maximálnej rovinatosti strechy pri dosiahnutí čo najmenšieho dodatočného zaťaženia.

Inštalácie realizujeme bez záloh v rýchlych dodacích termínoch. Platba je až po prebratí bezchybného diela Vami, alebo stavebných dozorom.

Samozrejmosťou je revízna správa bleskozvodu. V prípade záujmu môžme prerobiť uloženie bleskozvodu z položenia pätiek po ploche strechy na systém po atike obvodu domu, ktorý má niekoľko výhod napr, je uložený na spevnenej časti strechy (na atiku pri zateplení osadzujeme OSB dosky), nezavadzia pri prácach a obhliadkach iných prác na streche, je uchytený do atiky, čím sa zabezpečí nemožnosť pohybu pri silnom vetre po streche a následnému poškodeniu strešného plášťa a zatekaniu.

Oplechovanie realizujeme pofóliovanými, pozinkovanými alebo titánzinkovými plechmi.

V prípade záujmu vykonáme sondu strešného plášťa za účelom zistenia tepelného odporu strechy a navrhneme optimálne riešenie pre dosiahnutie čo najväčších úspor zateplením. Vyhotovíme projektovú dokumentáciu, pomôžeme s vybavením úveru, stevebných povolení, ohlášok.

Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy do 200m² 200-600m² Nad 600m²
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex 20,65
622,10 Sk
19,62
591,00 Sk
18,59
559,89 Sk
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, polystirén EPS 100 zn Polyform 120mm , parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex/EMFI 27,86 € 839,39 Sk 26,47 € 797,42 Sk 25,08 €
755,45 Sk
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, polystirén XPS zn Fibran 2x50mm, parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex/EMFI, oplechovanie atiky poplastovaným Al plechom, úprava atiky OSB doskov hr.15mm 41,25 € 1 242,70 Sk 39,19 € 1 180,56 Sk 35,48 €
1 068,72 Sk

Ceny su uvedene bez DPH