mob. 0905 711 355 Ikona telefón

e-mail: info@solidbau.sk Ikona pero

Zásady ochrany osobných údajov

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť:Solidbau s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, OS BA I, IČ DPH SK 21 20 79 41 81, banka SK74 1100 0000 0029 4406 2080, kancelárie: Ružomberská 6, 821 05, Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 134121/B,IČO 51 76 36 64 (ďalej len ,,Prevádzkujúci").

 

2. Aké osobné údaje spracuvávame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

 

3. Na aký účel spracuvávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

 

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov..

 

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Peter Mihál

E-mail: info@solidbau.sk

Tel.č.: +4212 48 48 40 40

 

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@solidbau.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 12.3.2020.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.